สวัสดี

EU ปรับวิธีสุ่มตรวจและวิธีตรวจวิเคราะห์ Mycotoxins

แชร์:
Favorite (38)

19 มิถุนายน 2557

EU ปรับวิธีสุ่มตรวจและวิธีตรวจวิเคราะห์ Mycotoxins

                เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2557 สหภาพยุโรปได้ออก ประกาศ Commission Regulation (EU) No 519/2014of 16 May 2014 amending Regulation (EC) No401/2006 as regards methods of sampling of largelots, spices and food supplements, performance criteria for T-2, HT-2 toxin and citrinin and screening methods of analysis ซึ่งตีพิมพ์ใน EU Official Journal L 147/29 โดยได้ปรับวิธีการสุ่มตรวจและวิธีการวิเคราะห์การปนเปื้อน สารไมโคทอกซิน (Mycotoxins) รวมทั้งมาตรฐานการตรวจหาสารทอกซิน

                ประกาศฉบับดังกล่าวได้มุ่งมาตรฐานของวิธีการสุ่มตรวจและวิธีการตรวจวิเคราะห์เพื่อตรวจหาการปนเปื้อนสารไมโคทอกซินตกค้างในเครื่องเทศที่มีขนาดล็อตใหญ่ (Large lots)ในน้ำแอปเปิ้ล (Apple juice) โดยผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง สามารถดาวน์โหลดรายละเอียและการวิเคราะห์ที่ได้มีการแก้ไขได้จากแนบ

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527