สวัสดี

จีนไม่อนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหาร ที่มีอะลูมิเนียม เป็นส่วนประกอบ

แชร์:
Favorite (38)

15 มิถุนายน 2557

จีนไม่อนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหาร ที่มีอะลูมิเนียม เป็นส่วนประกอบ

              เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 หน่วยงานรัฐของสาธารณรัฐประชาชนจีน 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพและวางแผนครอบครัวแห่งชาติ(NHFPC), กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ(MIIT), สำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน(AQSIQ), สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน(CFDA) และองค์การบริหารธัญพืชแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน(State Administration of Grain) ได้มีการแก้ไข “มาตรฐานการใช้วัตถุเจือปนอาหาร (GB 2760 - 2011)” ใหม่ โดยไม่อนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหารชนิดที่มีอะลูมิเนียม(Aluminum) เป็นส่วนประกอบ ดังนี้

 

1. ไม่อนุญาตให้นำ Sodium Aluminum Phosphate, Sodium Aluminosilicate และ Starch Aluminum Octenyl Succinate มาใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหารในการผลิตขนมพายชนิดต่างๆ

 

2. ไม่อนุญาตให้นำ Aluminum potassium sulfate และ Aluminum ammonium Sulfate มาใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหารในการผลิตแป้งสำลีและในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากแป้งสำลี

ยกเว้น ผลิตภัณฑ์จากแป้งสำลีทอด(Fried wheat products) แป้งเปียก(Paste) แป้งสำหรับชุบอาหาร(Coating flour) และ ผงแป้งสำหรับทอด(Frying powder)

 

มาตรฐานดังกล่าวจะ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สินค้าอาหารที่ผลิตและ ใช้วัตถุเจือปนอาหารที่จะไม่อนุญาตข้างต้นนี้ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ยังสามารถวางจำหน่ายได้ต่อไปจนกว่าสินค้าจะหมดอายุ ส่วนผู้ประกอบการที่จะส่งสินค้าดังกล่าวไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนในอนาคต ควรปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานการใช้วัตถุเจือปนอาหารที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527