สวัสดี

EU เสนอระเบียบใหม่Processing & Labellingใน Organic Product

แชร์:
Favorite (38)

26 เมษายน 2557

EU เสนอระเบียบใหม่Processing & Labellingใน Organic Product

                เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 คณะกรรมาธิการยุโรปได้เผยแพร่ข้อเสนอกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับการผลิตและการติดฉลากผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ โดยจะมีการนำข้อเสนอดังกล่าวเสนอต่อรัฐสภาฯ และคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาต่อไปข้อเสนอดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ได้แกรักษาความเชื่อมั่นของผู้บริโภค รักษาความเชื่อมั่นของผู้ผลิต และเพิ่มความสะดวกแก่เกษตรกรในการเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์

โดยข้อเสนอที่สำคัญได้แก่

สำหรับประเทศไทย ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่ส่งออกสำคัญ ได้แก่ ข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวผักและผลไม้สด โดยเฉพาะ กล้วยหอม หน่อไม้ฝรั่ง กระเจี๊ยบเขียว สับปะรด เป็นต้น ดังนั้นหาก ผู้ประกอบการรายใดมีส่วนได้ส่วนเสียกับการปรับปรุงกฎระเบียบดังกล่าว ควรติดตามการออก ประกาศกฎระเบียบดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการผลิต ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527