สวัสดี

EU ปรับชื่อสารที่อนุญาตให้ใช้ใน Packeging ที่สัมผัสอาหาร

แชร์:
Favorite (38)

26 มีนาคม 2557

EU ปรับชื่อสารที่อนุญาตให้ใช้ใน Packeging ที่สัมผัสอาหาร

                      เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) No 202/2014 ซึ่งมีการปรับปรุงแก้ไขบัญชีรายชื่อสารที่อนุญาตให้ ใช้ได้ในการผลิตวัสดุและผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ปรากฎอยู่ใน Union List โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 24 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป มีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

การแก้ไขบัญชีรายชื่อสาร ในกฎระเบียบดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามการประเมิน ความปลอดภัยของหน่วยงานความปลอดภัยอาหารของสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority : EFSA) โดยรายชื่อสารตาม Union List จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ Commission Regulation (E) No 10/2011

อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบดังกล่าวได้อนุโลมให้มีช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านวัสดุ หรือผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีการวางจำหน่ายก่อนวันที่ 24 มีนาคม 2557 ให้สามารถวาง จำหน่ายได้ต่อไปจนถึงวันที่24 มีนาคม 2558 หรือจนสินค้าจะหมดจากคลังสินค้า

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527