สวัสดี

EU แก้ไขการแสดง Healltth Cllaiims

แชร์:
Favorite (38)

19 มีนาคม 2557

EU แก้ไขการแสดง Healltth Cllaiims

 

                       เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปได้ออกกฎระเบียบ Regulation(EU) No.155/2014 ว่าด้วยเรื่องการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่ควบคุมการแสดง HealthClaims บนฉลากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครอบคลุม 12 รายการ โดยเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 12มีนาคม 2557การปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว มีสาเหตุมาจากการที่ EFSA พิจารณาข้อมูลที่แต่ละบริษัทใช้ประกอบในการยื่นคำร้องเพื่อขออ้างสรรพคุณ เห็นว่าไม่มีความสมเหตุสมผลและไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ Regulation (EC) No.1924/2006

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้ง 12 รายการ ได้แก่

1. L-tyrosine

2. Iron

3. Citrulline-malate

4. Effext tm

5. Krill oil

6. Vitis vinifera L.seeds extract

7. Vitis vinifera L.seeds extract

8. Cynatine

9. OXY 280

10. Vitis vinifera L.seeds extract

11. Paullinia cupana Kunth (guarana) และCamellia sinensis (L.) Kuntze (green tea)extracts

12. Lycopene, Vitamin E, Lutein และSelenium

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527