สวัสดี

EUปรับรายชื่อด่านสมาชิก

แชร์:
Favorite (38)

9 พฤษภาคม 2557

EUปรับรายชื่อด่านสมาชิก

                     เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2557 ที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Decision 2014/187/EU of 3 April 2014 amending Decision 2009/821/EC as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in Traces ตีพิมพ์ใน EU Official Journal L 102/13 ว่าด้วยการปรับปรุงแก้ไขบัญชีรายชื่อด่านตรวจสอบที่อยู่ชายแดนของ ประเทศสมาชิก (EU-11) โดยมีสาระสำคัญดังนี้

  1. แก้ไขภาคผนวก Annex I & II ของ Decision 2009/821/EC โดยปรับปรุงบัญชีรายชื่อ หน่วยตรวจสอบ “Border Inspection Posts” ณ ดานชายแดนของประเทศสมาชิกใหม่เป็นดังนี้
  1. เพิ่มดานตรวจสอบ

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527