สวัสดี

USA ออกคำแนะนำค่าโปรตีนที่เพิ่มขึ้นในผู้สูงอายุ

แชร์:
Favorite (38)

4 พฤษภาคม 2557

            USA ออกคำแนะนำค่าโปรตีนที่เพิ่มขึ้นในผู้สูงอายุ

ผู้เชี่ยวชาญของสหรัฐอเมริกาได้ออกคำแนะนำเกี่ยวกับค่าโปรตีนที่ควรได้รับต่อวัน (RDA) ที่ควรจะเพิ่มขึ้นในผู้สูงอายุ ซึ่งแต่เดิมถูกระบุไว้ที่ 0.8 กรัมโปรตีน/กิโลกรัมน้ำหนักตัว/วัน เป็น 1.0 -1.2 กรัมโปรตีน/กิโลกรัมน้ำหนักตัว/วัน

                  ปัจจุบันค่าโปรตีนที่ถูกกำหนดในสหรัฐอเมริกานั้น ถูกกำหนดขั้นต่ำที่ 56 กรัมโปรตีนต่อวันสำหรับผู้ชาย และผู้หญิงจะอยู่ที่ 46 กรัมโปรตีนต่อวัน (คิดเป็น 0.8 กรัมโปรตีน/กิโลกรัมน้ำหนักตัว/วัน)

         อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวว่า จากการศึกษาวิจัยในกลุ่มผู้สูงอายุ พบว่า หลังจากอายุ50 ปี กล้ามเนื้อของเราจะมีการสูญเสีย 1-2% ต่อปี และความแข็งแรงลดลง 1.5% ต่อปี โดยจะเพิ่มขึ้นในอัตรา 3% ทุกปีหลังจากที่มีอายุ 60 ปีดังนั้นความต้องการโปรตีนในผู้สูงอายุ จะมีปริมาณที่มากกว่าวัยอื่นๆ เพื่อลดความเสี่ยงของการขาดสารอาหาร และการเจ็บป่วยแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรัง

          ทั้งนี้คำแนะนำดังกล่าว เป็นเพียงข้อเสนอแนะจากนักวิชาการ โดยทางสหรัฐอเมริกายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า RDA ของโปรตีนแต่อย่างใด แต่อาจเป็นแนวทางให้

ผู้บริโภคทราบถึงปริมาณของโปรตีนที่ควรจะได้รับในผู้สูงอายุ ซึ่งในความหมายของค่าRDA นั้น เป็นการกำหนดปริมาณขั้นต่ำของสารอาหารอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่คนทุกเพศทุก

วัยควรจะรับในแต่ละวัน เพื่อป้องกันการขาดสารอาหาร

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527