สวัสดี

EU ออกข้อกำหนดเพิ่มเติมการใช้สาร difenacoum

แชร์:
Favorite (38)

26 กุมภาพันธ์ 2557

EU ออกข้อกำหนดเพิ่มเติมการใช้สาร difenacoum

                  สหภาพยุโรปออกประกาศ 2014/58/EU เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการกำหนดข้อบังคับ เพิ่มเติมในการใช้สาร difenacoum ในผลิตภัณฑ์สารชีวฆาตที่วางจำหน่ายในเยอรมนีว่าให้เฉพราะผู้ที่เชี่ยวชาญที่ได้รับอนุญาตหรือผ่านการฝึกอบรมแล้วเท่านั้น

               การเพิ่มเติมเนื้อหาดังกล่าว เนื่องด้วยบริษัท VEBI Istituto Biochimio S.R.l ได้ยื่นคำร้อง ขอให้เยอรมันยอมรับผลิตภัณฑ์สารชีวฆาตที่มีส่วนผสมของ difenacoum ให้สามารถวางจำหน่ายได้ แต่เยอรมันต้องการเพิ่มเติมข้อกำหนดโดยได้ร้องขอให้ทางสหภาพยุโรปเพิ่มเติมข้อบังคับเนื้อหาภายในข้อกำหนดดังกล่าว ได้แก่ ผู้ที่จะใช้สารกำจัด สัตว์ฟันแทะที่มีส่วนผสมของสาร difenacoum จะต้องเป็น ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับอนุญาตหรือ ผ่านการฝึกอบรมแล้วเท่านั้น และ ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยง

 

ที่อาจจะเกิดขึ้น ในการใช้สารกำจัดสัตว์ฟันแทะที่มีส่วนผสมของสาร difenacoum ที่ชื่อว่า MURIN Dife Pasta Girasole

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527