สวัสดี

AFBA เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงฉลากอาหาร

แชร์:
Favorite (38)

26 มกราคม 2557

AFBA เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงฉลากอาหาร

                 เมื่อ 22 มกราคม 2557 กลุ่มนักธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มนักธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (AFBA : ASEAN Food and Beverage Alliance) ได้ออกมา เรียกร้องให้อุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการปรับเปลี่ยน การติดฉลากอาหารให้เหมือนกัน เหตุผลสำคัญที่ทาง AFBA เรียกร้องในประเด็นนี้ เนื่องจาก ผู้บริโภคในภูมิภาคนี้มีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้นและอาหารที่มี คุณภาพสูง แต่มาตรฐานอุตสาหกรรมในแต่ละประเทศ และมาตรฐาน การติดฉลากเพื่อให้ผู้บริโภคทราบถึงข้อมูลทางโภชนาการจะมีความแตกต่างกัน โดยเป็นปัจจัย หนึ่งที่ทำให้การขยายตัวของอุตสาหกรรมถูกจำกัดลง

             อย่างไรก็ตาม AFBA ยังได้มีการเรียกร้องด้านอื่นอีกเช่น การลงทะเบียนรับรอง ผลิตภัณฑ์ในการนำเข้าส่งออก ขั้นตอนการอนุมัติมาตรฐานสำหรับส่วนผสม และมาตรฐาน สำหรับปริมาณการใช้สารปนเปื่อนชนิดต่างๆ โดยได้มีการนำเสนอต่อเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจ พิจารณาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

                 ทั้งนี้แนวโน้มของความเป็นไปได้ของการปรับเปลี่ยนฉลากอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมดที่มีการจำหน่ายในอาเซียน อาจมีความเป็นไปได้ แต่ต้องใช้เวลานานพอสมควร เนื่องจากต้องใช้เวลาในการทำ ความเข้าใจกับภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเกณฑ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยในบางประเทศอาจเข้มงวดแตกต่างๆกัน แต่หากข้อเรียกร้องนี้ประสบผลสำเร็จ ก็จะเป็นผลดีต่อการเจรจาการค้า เพราะแต่ละสินค้ามีมาตรฐานที่เป็นแบบเดียวกัน ทำให้การขยายตัวของอุตสาหกรรมเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527