สวัสดี

EFSA ขยายเวลารับฟังขอคิดเห็นค่า DRVS ของไอโอดีน

แชร์:
Favorite (38)

19 มกราคม 2557

EFSA ขยายเวลารับฟังขอคิดเห็นค่า DRVS ของไอโอดีน

                   เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการความปลอดภัยอาหารแห่ง สหภาพยุโรป (EFSA : The European Food Safety Authority) ได้ ขยายเวลาเพื่อเป็ดรับ ฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับค่า DRVS ของไอโอดีน จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

                  การปรับค่า DRVS หรือค่าอ้างอิงอาหาร (Dietary reference values) ของไอโอดีน นั้น  จะแสดงอยู่ในค่าของปริมาณ สารอาหารที่เพียงพอต่อวัน (AI : Adequate Intakes) โดยกำหนดค่าในเด็กและทารกไว้ ที่ 70 ไมโครกรัม/วัน ส่วนในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร กำหนดไว้ ที่ 200 ไมโครกรัม/วัน

               ในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่จะให้ เกลือมีการเสริมสารไอโอดีน จำหน่ายและกระจายทั่วประเทศ โดยเกลือจะต้องมี อโอดีนอย่างน้อย 20 ppm หรือใน เกลือ 1 กรัม จะต้องมีไอโอดีนอยู่ 20 ไมโครกรัม[1] แต่ความจำเป็นในการบริโภคเพื่อป้องกันการขาดไอโอดีนนั้น สามารถรับประทานเพียงวันละ 50 ไมโครกรัมก็เพียงพอบางส่วนจะพบในเลือดและพลาสม่าโปรตีนของร่างกายปกติอยู่แล้ว[2]

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527