สวัสดี

คำแนะนำจาก USFDA ก่อนปรับวิธีการส่งข้อมูล Low-Acid Canned Food

แชร์:
Favorite (38)

11 กุมภาพันธ์ 2557

คำแนะนำจาก USFDA ก่อนปรับวิธีการส่งข้อมูล Low-Acid Canned Food

        เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (USFDA) ได้ ออกคำ แนะนำ สำ หรับภาคอุตสาหกรรมอาหาร กระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ำ Low-acid canned food) เพื่อแจ้งเตือนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมสำหรับการปรับขั้นตอนการส่งข้อมูลไปยัง USFDA โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

ทั้งนี้ปัจจุบันทาง FDA ยังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาระบบรูปแบบอิเล็กทรอนิกส,สำหรับ การยื่นข้อมูลต่างๆของผู้ประกอบการ จึงกำหนดให้การใช้แบบฟอร์มยื่นขอต่อ FDA นั้นดำเนินตามคำแนะนำของ FDA ที่ประกาศเมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 จนกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบที่ กล่าวมาข้างต้น

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527