สวัสดี

บังกลาเทศ เตรียมออกกฎหมาย การควบคุม การนำเข้าปลา

แชร์:
Favorite (38)

21 กุมภาพันธ์ 2557

บังกลาเทศ เตรียมออกกฎหมาย การควบคุม การนำเข้าปลา

          กรมประมงบังกลาเทศ ร่างพระราชบัญญัติ กักกันปลา ปี 2014 (Fish Quarantine Act 2014) ระบุว่า ปลาที่จะนำเข้ามายังบังกลาเทศจะต้องมีใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานรับผิดชอบ (Competent Authority) ของประเทศต้นทาง มิเช่นนั้นเจ้าหน้าที่ของบังกลาเทศจะไม่อนุญาตให้นำเข้า เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคสัตว์น้ำที่อาจติดมากับปลาเนื่องจากในอดีตบังกลาเทศ ไม่มีการกักกัน ตรวจสอบปลาสดนำเข้าจึงเป็นสาเหตุของปัญหาการติดเชื้อในพื้นที่เพาะเลี้ยงของผู้ผลิตหลาย รายภายในบังกลาเทศ

            ร่างฉบับนี้จึงได้มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อการตรวจสอบปลาสด สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ปลาน้ำเข้า ณ ด่านกักกัน หากตรวจพบการติดเชื้อจะมีมาตรการควบคุม กักกันไม่ให้มีการนำเข้าสู่ประเทศ ซึ่งขณะนี้ทางกรมประมงบังกลาเทศ ได้มีการเปิดรับข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม และจะมีการประกาศบังคับใช้ต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ส่งออกสินค้าปลาสด สัตว์นำและผลิตภัณฑ์ปลา ไปยังประเทศบังกลาเทศ ควรติดตามความเคลื่อนไหวของพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อเตรียมความพร้อมต่อไป

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527