สวัสดี

EUเตรียมออกฉลากรับรองชาติกำเนิดสัตว์

แชร์:
Favorite (38)

26 ธันวาคม 2556

EUเตรียมออกฉลากรับรองชาติกำเนิดสัตว์

              เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมาทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวง แห่งสหภาพยุโรป ได้มีการรับรองกฎระเบียบการติดฉลากใหม่ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ อันได้แก่ หมู แพะ แกะ และ เนื้อสัตว์ปีกที่มีแหล่งกำเนิดในสหภาพยุโรป 28ประเทศสมาชิก โดยคาดว่ากฎหมายนี้ จะบังคับใช้    ในวันที่ 1 เดือนเมษายน 2015 เพื่อให้อุตสาหกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีเวลาที่ จะปรับตัวให้สอดคล้องกับกฎหมายฉบับนี้ ข้อความบนฉลากแหล่งกำเนิดของสัตว์ สถานที่ เลี้ยงและสถานที่ฆ่า อย่างไรก็ตาม การออกกฎหมายฉบับนี้ยังเป็นประเด็นที่ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่ในปัจจุบัน โดยทาง ภาคอุตสาหกรรมยังเห็นว่ากฎหมายดังกล่าวจะทำให้เกิดความซับซ้อนของข้อมูล และทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าเนื้อสัตว์ภายในสหภาพยุโรปมีคุณภาพจากแหล่งอื่น ซึ่งจะทำให้การค้าการลงทุนที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศได้รับผลกระทบดังนั้น ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ควรติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้อย่างใกล้ชิด

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527