สวัสดี

USFDA เตรียมออกกฎระเบียบ

แชร์:
Favorite (38)

26 พฤศจิกายน 2556

USFDA เตรียมออกกฎระเบียบ

             

                    ด้านความปลอดภัยในอาหารสัตว์เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา  USFDA ได้เสนอกฏระเบียบด้านการปรับปรุงความปลอดภัยในอาหารสัตว์เพื่อลดการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นในอาหารสัตว์ทั้งความปลอดภัยของมนุษย์ที่บริโภคเนื้อสัตว์เหล่านี้ ครอบคลุมทั้งด้าน  CGMPs ในอาหารสัตว์ HACCP ตลอดจนการวิเคราะห์อันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นตลอดกระบวนการผลิตและวิธีแก้ไข

 

             กฎระเบียบใหม่ฉบับนี้จะบังคับให้โรงงานผลิตอาหารสัตว์ต้องขึ้นทะเบียนกับ  USFDA ซึ่งครอบคลุมโรงงานที่ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง ซึ่งต้องมีแผนการผลิตอย่างเป็นทางการในทุกขั้นตอนเช่นขั้นตอนการบรรจุการเก็บรักษา

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527