สวัสดี

USFDA มีข้อแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมประมง ที่เสี่ยงต่อสาร CFP

แชร์:
Favorite (38)

11 ธันวาคม 2556

USFDA มีข้อแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมประมง ที่เสี่ยงต่อสาร CFP

                   เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ทาง USFDA ได้ออกเอกสาร แนะนำสำหรับอุตสาหกรรมประมง “Purchasing Reef Fish Species Associated with the Hazard of Ciguatera Fish Poisoning” โดย ระบุว่าได้พบพิษปลาทะเลชนิดชิกัวเทอรา (CFP : Ciguatera fish poisoning) ในปลาสิงโต (สกุล Pterois volitans และ Pterois miles) บริเวณน่านน้ำรอบหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา แต่ยังไม่พบ รายงานของ โรคพิษชิกัวเทอราจากการบริโภคปลาชนิดนี้ สารพิษชิกัวเทอรา (ciguatera fish poisoning ) พบในกลุ่มปลาที่อาศัยอยู่แนวปะการัง หรือ ปลาที่กินสาหร่ายที่มีสารพิษ ซึ่งสามารถสร้างสารพิษ Ciguatoxin (CTX โดยส่วนใหญ่จะสะสมที่ส่วน หัว หนัง ท้อง และไข่ของปลา กลุ่มอาการสารพิษ Ciguatoxin เกิดขึ้นทั้งระบบทางเดินอาหารและระบบประสาท ภายใน 6 ชั่วโมง หลังจากที่ได้รับสารพิษเข้าไป หรือมีอาการกลับซ้ำอย่างเรื้อรัง อาจมีอาการอยู่เป็นสัปดาห์ หรือเป็นเดือน ไม่มีการรักษาเฉพราะแต่เป็นการรักษาไปตามอาการผู้รับสารสารพิษโดยทั่วไป โดยทาง USFDA ระบุเขตพื้นที่เสี่ยงที่จะพบปลาที่มีสารพิษชนิดนี้ ได้แก่

  1. พื้นที่เขตร้อน หรือ กึ่งเขตร้อน (ละติจูดที่ 35 องศา เหนือ – ลองติจูดที่ 35 องศา ใต้ ทางตอนใต้ของมหาสมุทรแอตแลนติกที่มีพรมแดนติดกับทะเลแคริเบียน
  2. ทะเลแคริเบียน รวมทั้งทางตอนใต้
  3. มหาสมุทรอินเดีย
  4. อ่าวแม็กซิโก (รวมทั้งเขตรักษาพันธุ พืชทางทะเล
  5. USFDA ได้มีคำแนะนำให้อุตสาหกรรมประมงที่เกี่ยวข้อง ควรทำการประมงรวมทั้งกระบวนการแปร รูปตามข้อกำหนด HACCP

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527