สวัสดี

ไต้หวันประกาศลดเกณฑ์การติดฉลากอาหาร ที่ปนเปื้อน GMOs

แชร์:
Favorite (38)

11 มกราคม 2557

ไต้หวันประกาศลดเกณฑ์การติดฉลากอาหาร ที่ปนเปื้อน GMOs

         เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา องค์การอาหารและยาของไต้หวัน (TFDA : The Taiwan Food and Drug Administration) ได้ประกาศปรับปรุงแก้ไขการติดฉลากอาหารที่มี ส่วนผสมของ GMOs โดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งปรับจากเกณฑ์เดิม 5% เป็น 0.9% 

       ปัจจุบันประเทศไต้หวัน พบพืชที่ผ่านการ ดัดแปลงพันธุกรรมเพียง 2 ชนิด ได้แก่ ถั่วเหลืองและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยอาหารที่มีส่วนประกอบของวัตถุดิบทั้งสองชนิดนี้ ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดและได้รับใบรับรองก่อนถูกวางขาย ตามท้องตลาด

         อย่างก็ตาม ทีมวิจัยผู้เชี่ยวชาญของไต้หวันยังมีการประเมินผลความปลอดภัยของอาหารสารพันธุกรรมที่มนุษย์บริโภค โดยมุ่งเน้นไปทางด้านการตอบสนองและผลต่อการแสดงออกของลักษณะพันธุกรรม (Gene) ในมนุษย์

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527