สวัสดี

EU เพิ่มค่าการตกค้าง ของ Histamine และการสุ่มตรวจในน้ำปลา

แชร์:
Favorite (38)

11 เมษายน 2556

EU เพิ่มค่าการตกค้าง ของ Histamine และการสุ่มตรวจในน้ำปลา

                 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา EU ได้ออกประกาศกฎระเบียบ Commission Regulation (EU) No 1019/2013 of 23 October 2013 แก้ไขใน Annex I to Regulation (EC) No 2073/2005 เพื่อ ปรับค้าตกค้างของสาร Histamine ในน้ำปลา สรุปได้ดังนี้

  1. กำหนดปริมาณสารตกค้างของสาร Histamine ใน น้ำปลาเพิ่มเป็น 400 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (จากเดิมอนุญาตไว้ที่ระดับ 100 – 200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)ทั้งนี้เพื่อเป็นการปฎิบัติให้ ถูกต้องและสอดคล้องกับมาตรฐานของ Codexและผลงานวิจัย ของหน่วยงานความปลอดภัยอาหารประจำสหภาพยุโรป
  2. กำหนดให้สุ่มตรวจ Histamine ในน้ำปลาเพียง 1 ตัวอย่าง (จากเดิมที่เคยกำหนดให้สุ่มตรวจ 9 ตัวอย่าง) แต่ถ้าหากพบว่ามีค่าตกค้างสูงกว่าที่กำหนดไว้ ก็จะถือว่า สินค้าทั้งหมด (whole batch มีการ ปนเปื่อนและไม่ถูกสุขอนามัย
  3. ปนเปื่อนและไม่ถูกสุขอนามัย วันภายหลังจากที่มีการประกาศลงใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2556)

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527