สวัสดี

โปแลนด์ ตรวจเข้ม การนำเข้าสินค้าอาหารทะเล

แชร์:
Favorite (38)

26 พฤษภาคม 2556

โปแลนด์ ตรวจเข้ม การนำเข้าสินค้าอาหารทะเล

              กรมการค้าต่างประเทศ รายงานว่า ประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์ เตรียมกักกันสินค้าและปฏิเสธการนำเข้าสินค้าอาหารทะเลจากต่างประเทศ หากไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสหภาพยุโรป Commission Regulation (EU) No 16/2012 of 11 January 2012 ที่ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับสินค้าอาหารแช่แข็งเพื่อการบริโภคที่ทาจากสัตว์ เรื่องการระบุวันที่ทำการจัดเก็บและวันที่ทำการแช่แข็งวันแรก (date of production) สำหรับสินค้าอาหารแช่แข็ง

                หน่วยงานตรวจสอบด้านปศุสัตว์ (Veterinary Inspection) ของประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์ แจ้งว่า ช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคม 2556 มีผู้นำเข้าสินค้าไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของ EU (Commission Regulation) ของประเทศที่สามที่ส่งอาหารทะเลไปยังโปแลนด์ ทั้งนี้จากกฏระเบียบดังกล่าว ได้ให้คำนิยามความหมายของ “วันที่ผลิต” (date of production) สำหรับสินค้าอาหารแช่แข็ง ดังนี้

  1. หากไม่มีการแปรรูป ให้คำว่า “date of production” หมายถึง “วันที่ทำการเก็บหรือทำการจับ” (date of harvesting or catching)
  2. หากมีการแปรรูป ให้คาว่า “date of production” หมายถึง “วันที่ได้มีการถูกแช่แข็งใหม่” (new cycle)

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527