สวัสดี

EU ลดระดับการสุ่มตรวจสารฆ่าแมลงตกค้างในผักกลุ่มกะหล่า

แชร์:
Favorite (38)

4 กรกฎาคม 2556

EU ลดระดับการสุ่มตรวจสารฆ่าแมลงตกค้างในผักกลุ่มกะหล่า

           สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้อ้างว่า เมื่อวันที่27 มิถุนายน 2556 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) No 618/2013 of 26 June 2013 amending Annex I to Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin ใน EU Official Journal L 175/34 ซึ่งเป็นการทบทวนในครั้งที่ 12 โดยผลในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับประเทศไทย คณะกรรมาธิการยุโรปมีมติเห็นชอบให้มีการลดระดับการสุ่มตรวจหาสาร ฆ่าแมลงตกค้างใน ผักกลุ่มกะหล่า จากเดิมที่เคยสุ่มตรวจที่ระดับ 20% ให้ลดลงเหลือ เพียง 10 % โดยมีผลบังตับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไปทั้งนี้การลดระดับการสุ่มตรวจหาสารฆ่าแมลงตกค้าง เนื่องจากผลการสุ่มตรวจที่ ผ่านมาอยู่ในระดับที่พอใจ เป็นไปตามหนังสือของคณะกรรมาธิการยุโรปที่ได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้ ที่sanco.ddg2.e.5/GB/mt(2013)1270606อย่างไรก็ตามเกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ควรจะรักษาระดับสารฆ่าแมลงตกค้างในผักทุกชนิดให้น้อยที่สุด เนื่องจากเป็นสารที่เป็นอัตรายต่อผู้บริโภค และยังอาจทาให้เกิดปัญหาในการส่งออกและการยอมรับจากประเทศคู่ค้า

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527