สวัสดี

USA อนุญาตการใช้สีสกัดจากสาหร่ายเกลียวทอง

แชร์:
Favorite (38)

26 สิงหาคม 2556

USA อนุญาตการใช้สีสกัดจากสาหร่ายเกลียวทอง

          สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ (USFDA) ได้มีพิจารณาอนุญาตให้ใช้สารสกัดจากสาหร่ายเกลียวทอง (Spirulina) เป็นส่วนผสมแก่ ขนมหวานและหมากฝรั่ง ซึ่งจะทา

ให้สาหร่ายเกลียวทองถือเป็นสีนาเงินจากธรรมชาติชนิดแรกที่สามารถใช้แทนสีนาเงินสังเคราะห์ FD&C Blue #1 หรือ "Brilliant Blue FCF" ในอาหารกลุ่มดังกล่าวได้ทันทีสารสกัดจากสาหร่ายเกลียวทอง (Spirulina) จะให้สารสกัดสีนาเงิน โดยจากการอนุญาตดังกล่าว ทาให้กลุ่มผู้ผลิตในสหรัฐอเมริกา สามารถใช้สารสกัดดังกล่าวเป็นแม่สีสาหรับสีผสมอาหารในโทนเขียว และโทนอื่นๆ ที่ก่อนหน้านี ไม่สามารถผลิตได้จากสารสกัดจากธรรมชาติ ซึ่งในปัจจุบันมีเฉพาะสีผสมอาหารสีเขียวจาก Sodium Copper Chlorophyllinที่สกัดจากอัลฟัลฟา ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดผสมที่ผลิตจากพืชตระกูลส้มแบบไม่หวาน (citrus-based dry beverage mixes) เท่านั น

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527