สวัสดี

ร่างปรับปรุงระเบียบฉลากของ EU

แชร์:
Favorite (38)

19 ตุลาคม 2556

ร่างปรับปรุงระเบียบฉลากของ EU

            EU ได้ออกร่างประกาศปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบRegulation (EU) No 1169/2011 ว่าด้วยการติดฉลากให้ข้อมูลด้านอาหารกับผู้บริโภค เมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา โดยมีเนื้อหาดังนี้

1. แก้ไขรายการส่วนประกอบของอาหารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ เพื่อลดความสับสนของการใช้ “kamut” ซึ่งเป็นชื่อทางการค้า โดยแก้ไขให้ใช้ spelt และ kamut แทนพันธุ์ของข้าวสาลี

2.ให้ระบุ phytosterols, phytosterrol esters, phytostanols และ phytostanol ester ลงบนฉลากกรณีที่ใช้เป็นส่วนประกอบอาหารอย่างไรก็ตามทาง EU ได้เปิดรับข้อคิดเห็นต่อร่างที่ได้มีการปรับปรุงฉบับดังกล่าวจนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 และมีผลบังคับใช้20 วัน หลังจากวันที่ประกาศใช้กฎระเบียบ

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527