สวัสดี

USFDA ถอนยาสัตว์ 3ชนิด

แชร์:
Favorite (38)

11 ตุลาคม 2556

USFDA  ถอนยาสัตว์ 3ชนิด

                  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ  USFDA   ได้ออกประกาศระงับใช้ยาสัตว์ที่มี องค์ประกอบของสารหนู (arsenic   โดยมีจำนวน 3 ชนิดได้แก่ roxarsone carbasone  และ arsinillic acid เนื่องจากประกาศดังกล่าว ทำให้เหลือยาสัตว์ที่มีองค์ประกอบของสาร หนูมีเพียง 1ชนิด ที่สหรัฐอเมริกาไม่ได้ถอดถอนจากรายการอนุญาต nitarsone ยาสัตว์ที่มีองค์ประกอบของสารหนูซึ่งถูกใช้ในปัจจุบันนั้น จุดประสงค์เพื่อเร่งการเจริญเติบโต และในด้านอื่นๆตามทางการตลาดแต่เมื่อมีรายงานการวิจัย Johns Hopkins จาก Center for a Livable Future (CLF) ได้มีการตรวจพบว่าปริมาณสารหนูอนินทรีย์ สะสมในเนื้อส่วนอกไก่ที่ใช้ยาดังกล่าวระหว่างการเลี้ยง ซึ่งสารนี้เป็นสารที่ก่อมะเร็งได้ จึงเป็นที่มาของการถอนรายชื่อยาสัตว์ทั้ง 3 ชนิด ที่กล่าวข้างต้น

            แม้จะมีการเรียงร้องให้ทาง USFDA ถอดถอนสาร nitarsone ออกจากการอนุญาตด้วย แต่ข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมเลี้ยงไก่ของสหรัฐอเมริกา พบว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาได้มีการใช้ยา สัตว์ เป็นตัวสุดท้าย

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527