สวัสดี

ญี่ปุ่นเพิ่มค่าMRL สารเคมีทางการเกษตร

แชร์:
Favorite (38)

11 กันยายน 2556

ญี่ปุ่นเพิ่มค่าMRL สารเคมีทางการเกษตร

            สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)อ้าง ว่า กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ!น (Ministry of (Ministry of : MHLW) ได้จัดการประชุมชี้แจ้งรายละเอียด การปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสารเคมีตกค้าง และสารปรุงแต่งตาม พระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหารญี่ปุ่น ครั้งที่ 168 (The 168 th Conference for Promotion of Food Import Facilitation) มีสาระสำคัญ  ดังนี้

 

1. ปรับปรุงและเพิ่มเติมค้าตกค้างสารกําจัดศัตรูพืช Bifenazate

Difenoconazole และ Tebuconazoleในอาหาร

 

2. เตรียมการอนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปน อาหาร Polyvinylpyrrolidone

3. ปรับปรุงรายละเอียดของข้อบังคับเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์, ได้แก่ ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์,น้ำแร่ ข้อกำหนด

ด้านวัตถุดิบน้ำที่ใช้สำหรับการผลิตเครื่องดื่ม และปรับปรุงข้อกำหนดด้านโลหะหนักปนเปื้อน(แคดเมียม และดีบุก)

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527