สวัสดี

Congress เสนอ “PAMTA” ตรากฎระเบียบเพื่อจำกัดการใช้ สารปฏิชีวนะในสัตว์

แชร์:
Favorite (38)

26 มีนาคม 2556

Congress เสนอ “PAMTA” ตรากฎระเบียบเพื่อจำกัดการใช้ สารปฏิชีวนะในสัตว์

              สมาชิกสภาคองกรสของสหรัฐอเมริกา ได้เสนอให้มีการตรากฎระเบียบ Preservation of Antibiotics for Medical Treatment Act (PAMTA) เพื่อจำกัดการใช้สารปฏิชีวนะในสัตว์ โดยสมาชิกสภาคองค์กรต้องการให้มีการระบุคำจำกัดความของ "non-therapeutic use" หรือ "การใช้ในวัตถุประสงค์ที่มิใช่เพื่อการบำบัดรักษา" อย่างชัดเจน เพื่อกำหนดให้การใช้สารปฏิชีวนะที่จาเป็นถูกใช้กับการรักษาโรคในปศุสัตว์ที่ป่วยเท่านั้น

               จากข้อเสนอดังกล่าวทางสมาชิกได้ให้เหตุผลว่าการใช้สารปฏิชีวนะเกินความจำเป็นนั้นจะก่อให้เกิดภาวะดื้อยาของแบคทีเรียก่อโรคหลายชนิด ทำให้ผู้ป่วยในสหรัฐอเมริกาหลายรายไม่สามารถรักษาภาวะติดเชื้อด้วยสารปฏิชีวนะแม้จะใช้ตัวยาที่แรงก็ตาม ซึ่งในปัจจุบันพบว่าสารปฏิชีวนะกว่า 80% ที่จำหน่ายในสหรัฐอเมริกาถูกใช้ในการผลิตภาคการเกษตร และส่วนหนึ่งใช้กับปศุสัตว์เพื่อป้องกันการเกิดโรคโดยที่สัตว์ไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยแต่อย่างใด หรือแม้กระทั่งใช้สารปฏิชีวนะบางชนิดเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของสัตว์ที่ผิดวัตถุประสงค์และก่อให้เกิดภาวะดื้อยาดังกล่าว

                  อย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าวยังไม่ได้ถูกออกเป็นกฎระเบียบที่แน่ชัด แต่ควรศึกษาข้อมูลความคืบหน้าของข้อเสนอดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้สารปฏิชีวนะให้ได้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527