สวัสดี

EU อาจผ่อนปรน ค่าปนเปื้อน Yessotoxin ให้พ่อค้าหอยสองฝามีชีวิตได้เฮ

แชร์:
Favorite (38)

19 เมษายน 2556

EU อาจผ่อนปรน ค่าปนเปื้อน Yessotoxin ให้พ่อค้าหอยสองฝามีชีวิตได้เฮ

คณะทางานด้านหอยสองฝามีชีวิตของสหภาพยุโรปอาจมีการผ่อนปรนค่าการปนเปื้อนของสารชีวพิษ Yessotoxin จากระดับ 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เป็น 3.75 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หากข้อเสนอดังกล่าวผ่านการพิจารณา

คณะทำงานดังกล่าวได้อาศัยข้อมูลจากความเห็นทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานความปลอดภัยอาหารของสหภาพยุโรป (EFSA) เมื่อปี 2552 และการหารือร่วมกับ Codex Alimentarius เมื่อเดือนตุลาคม 2555 ซึ่งระดับการปนเปื้อนที่จะกำหนดใหม่ได้รับการสนับสนุนจากสหราชอาณาจักรแล้ว และหากผ่านการพิจารณาสหภาพยุโรปจะแก้ไขปรับปรุงใน Regulation (EC) No 853/2004 ว่าด้วยข้อกำหนดด้านสุขอนามัยในอาหารที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์

ทั้งนี้ ฐานะที่ประเทศไทยมีรายชื่ออยู่ในบัญชีประเทศที่สามที่สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์กลุ่มหอยสองฝา หอยฝาเดียว เพรียงหัวหอม และเอไคโนเดิร์ม เฉพาะที่ผ่านการแปรรูปหรือแช่แข็งไปยังสหภาพยุโรป จึงควรติดตามมาตรการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อประโยชน์กับธุรกิจของท่านเอง โดยสามารถศึกษากฏระเบียบการนาเข้าได้ที

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527