สวัสดี

EU เพิ่มเติมข้อกำหนด ด้านมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ ณ โรงเชือด

แชร์:
Favorite (38)

19 มีนาคม 2556

EU เพิ่มเติมข้อกำหนด ด้านมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ ณ โรงเชือด

         สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้รายงานว่า เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ได้ประกาศกฎระเบียบ Commission Implementing Regulation (EU) No 191/2013 เพื่อเพิ่มข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับรองความทัดเทียมกันด้านมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ระหว่างประเทศคู่ค้ากับสหภาพยุโรป โดยเมื่อพิจารณาข้อกำหนดจากกฎระเบียบดังกล่าว พบส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยมีดังนี้

  1. ประเทศไทยจำเป็นต้องปรับเพิ่มข้อความการรับรองข้อ II.3 Animal Welfare Attestation ในใบรับรองสุขอนามัยสัตว์ตาม Regulation (EC) No 798/2008 โดยมีเนื้อหาที่เพิ่มเติมนั้น ให้ระบุข้อความการรับรองที่เป็นไปตามเงื่อนไขในบทที่ 2 และ 3 ของกฎระเบียบ Council Regulation (EC) No 1099/2009 ว่าด้วยการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ ณ โรงเชือด

2.   สินค้าที่ส่งออกไปโดยใช้แบบฟอร์มเดิมของ Regulation (EC) No 798/2008 ซึ่งออกภายในวันที่

30 พฤศจิกายน 2556 นั้น ยังสามารถส่งเข้าไปจาหน่ายในสหภาพยุโรปได้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2557

3.  กฎระเบียบ Commission Implementing Regulation (EU) No 191/2013 จะมีผลตามกฎหมาย 20 วัน หลังจากประกาศใน EU Official Journal

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527