สวัสดี

EU แก้ไขข้อกาหนด การใช้วัตถุเจือปนอาหาร ในอาหารทารกและเด็ก

แชร์:
Favorite (38)

11 เมษายน 2556

EU แก้ไขข้อกาหนด การใช้วัตถุเจือปนอาหาร ในอาหารทารกและเด็ก

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) No 256/2013 ว่าด้วยข้อกำหนดในการใช้วัตถุเจือปนอาหาร Sodium ascorbate (E 301) สำหรับการเตรียมวิตามินดี (Vitamin D) ที่ใช้ในอาหารทารกและเด็กเล็ก โดยประกาศดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 10 เมษายน 2556 เป็นต้นไป

ประกาศดังกล่าวได้มีการแก้ไขปริมาณของการใช้วัตถุเจือปนอาหาร Sodium ascorbate (E 301) สำหรับการเตรียมวิตามินดี (Vitamin D) ที่ใช้ในอาหารทารกและเด็กเล็ก โดยมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527