สวัสดี

มาเลเซียเตรียมแบนฉลาก “ฮาลาล” ที่ทาให้เกิดความสับสน

แชร์:
Favorite (38)

11 มกราคม 2556

มาเลเซียเตรียมแบนฉลาก “ฮาลาล” ที่ทาให้เกิดความสับสน

 

หน่วยงานรับรองฮาลาลประเทศมาเลเซีย (Jakim) ได้มีมติเห็นชอบที่จะเตรียมแบนฉลาก สัญลักษณ์ และข้อความของผลิตภัณฑ์ ที่จงใจให้เกิดความสับสนกับผู้บริโภคด้วยการใช้คำที่สื่อความหมายใกล้เคียง “สินค้าฮาลาล” ซึ่งไม่ได้ผ่านการรับรองจาก Jakim หรือหน่วยงานศาสนาของรัฐ อาทิเช่น “ditanggung halal”, “Muslim food” และ “Ramadn buffet” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ Jakim ได้กาหนดโทษปรับไว้ดังนี้

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527