สวัสดี

“GreenPla” ฉลากสิ่งแวดล้อมแบบใหม่ของญี่ปุ่น

แชร์:
Favorite (38)

4 ธันวาคม 2555

“GreenPla”  ฉลากสิ่งแวดล้อมแบบใหม่ของญี่ปุ่น     

            สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของญี่ปุ่น (Japan Bioplastics Association)หรือ

 JBPA ออกฉลากสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ หรือ “GreenPla” เพื่อส่งเสริมการใช้

บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

            JBPA ซึ่งใประกอบด้วยสมาชิกกว่า 300 ราย เป็นองค์หนึ่งในญี่ปุ่นที่ส่งเสริมการ ใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ด้วยกระบวนการทางชีวภาพหรือ Biodegradable plastics ในอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อลดปริมาณขยะโดยบรรจุภัณฑ์ต้องสามารถย่อยสลายได้อย่างสมบูรณ์ด้วยจุลินทรีย์ตามธรรมชาติเช่นเดียวกับต้นไม้และพืช อื่นๆ ได้เป็นอินทรีย์สารต่างๆ เช่น น้ำ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งจะถูกนำกลับไปใช้เป็นในระบบนิเวศต่อไป

            สัญลักษณ์ GreenPla บนบรรจุภัณฑ์ต้องได้มาจากการจดทะเบียนและผ่านการตรวจสอบโดย JBPA ก่อน ซึ่งปัจจุบันสินค้าที่ได้รับการรับรองใช้สัญลักษณ์ นี้ได้แก่ ของเล่นเด็ก

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527