สวัสดี

ฟิลิปปินส์บังคับ ฉลาก Trans Fat ฝ่าฝืนมีโทษปรับ

แชร์:
Favorite (38)

2 ตุลาคม 2555

ฟิลิปปินส์บังคับ ฉลาก Trans Fat ฝ่าฝืนมีโทษปรับ

                นักกฎหมายชาวฟิลิปปินส์ เสนอต่อสภาเพื่อพิจารณาให้เพิ่มโทษการม่าระบุปริมาณไขมัน ชนิดทรานส์ (Trans-fatty acids: TFAs) บนฉลากอาหาร ซึ่งน่าจะมีผลภายในปีนี้

                ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หรือ Consumer Act of the Philippines ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันบังคับการใช้ข้อมูลที่จำเป็นแก่ผู้บริโภค การที่ผู้ผลิตจงใจไม่แสดงข้อมูลบนฉลากอาจส่งผลให้ผู้บริโภคขาดข้อมูลที่จำเป็นในการพิจารณาเลือกซื้ออาหารที่เหมาะสมได้ ทั้งนี้ เพื่อการบังคับการแสดงข้อมูลฉลากดังกล่าว จึงมีการให้เพิ่มโทษปรัรบถึง 50,000-200,000 เปโซ 1,195 ถึง 4,780 ดอลลาร์หรือจำคุก 6 เดือน- 4 ปี หรือทั้งจำทั้งปรีบ สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่ติดฉลากโดยตั้งเป้าหมายการเพิ่มบทลงโทษจะช่วยลดหรือป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อตางๆ อาทิเช่นความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคอ้วน และโรคหัวใจที่มีสาเหตุจากการบริโภคไขมันสูง

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527