สวัสดี

ญี่ปุ่นเตรียมผ่อนปรนกฎระเบียบการนำเข้าเนื้อวัวจากสหรัฐอเมริกา

แชร์:
Favorite (38)

1 ธันวาคม 2553

ญี่ปุ่นเตรียมผ่อนปรนกฎระเบียบการนำเข้าเนื้อวัวจากสหรัฐอเมริกา

                ในอดีต ญี่ปุ่นได้ห้ามนำเข้าเนื้อวัวจากสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 2546 จากสาเหตุของโรควัวบ้า (Bovine Spongiform Encephalopathy) และเริ่มมีการผ่อนปรนให้นำเข้าเนื้อถอดกระดูกที่ผลิตจากวัวอายุต่ากว่า 21 เดือน เมื่อเดือนธันวาคมปี 2548 ก่อนสั่งห้ามนำเข้าอีกครั้งใน 6 สัปดาห์ถัดมา หลังพบชิ้นส่วนกระดูกปนเปื้อนในเนื้อลูกวัวที่มาจากมลรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

สาระสาคัญของโรควัวบ้า (Bovine Spongiform Encephalopathy)

เป็นโรคที่เกิดขึ้นกับระบบประสาทของวัว เกิดจากสารโปรตีนตัวหนึ่งที่เรียกว่า prion โดยเกิดการระบาดในประเทศอังกฤษเมื่อปี 1986 พบวัวเสียชีวิตจากโรคนี้จำนวน 168,000 ตัว เกิดจากวัวเหล่านี้ได้รับเนื้อและกระดูกป่นจากแพะที่ตายจากโรคscrapie-containing sheep ซึ่งมีสาร prion

สำหรับในคนพบว่ามีโรคที่ลักษณะคล้าย BSE คือ โรค Creutzfeldt-Jakob disease (CJD) หรือสมองฝ่อพบได้ไม่บ่อย โดยโรคที่สมองฝ่อมักเป็นตอนอายุ 50-70 ปีและผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเสียชีวิตภายใน 1 ปี อาการจะเริ่มด้วยความจำเสื่อม พฤติกรรมเปลี่ยนไป เครียด มีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหว ส่งผลให้ กล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือ มีผลทำให้ตาบอด และอาจเสียชีวิตในที่สุด พบประมาณ 1 ต่อ 1,000,000 คน

ณ ปัจจุบัน ญี่ปุ่นได้เตรียมผ่อนปรนกฎระเบียบการนำเข้าเนื้อวัวจากสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับการที่จะอนุญาตให้นำเข้าเนื้อที่ผลิตจากวัว อายุ 30 เดือนขึ้นไป ซึ่งนอกจากสหรัฐอเมริกาแล้ว ญี่ปุ่นก็จะผ่อนปรนให้แก่ ประเทศแคนาดา ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์ด้วย และจะดำเนินการประกาศร่างกฎระเบียบนี้ เพื่อรับข้อคิดเห็นจากสาธารณชนประมาณปลายปี 2555 หรือ ต้นปี 2556

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527