สวัสดี

แคนาดาปรับระบบ Food Inspection

แชร์:
Favorite (38)

4 กันยายน 2555

แคนาดาปรับระบบ Food Inspection

                สำนักตรวจสอบอาหารแคนาดา หรือ The Canadian Food Inspection Agency (CFIA) ประกาศร่าง Draft guideline for improvements to the food safety inspection system เพื่อใช้เป็นคำแนะนำแก่ผู้ประกอบการสำหรับการปรับระบบการตรวจสอบสินค้าอาหารโดยเฉพาะอาหารนำเข้า

ร่างเอกสารคำแนะนำนี้จะเป็นการปรับปรุงระบบการตรวจสอบจาก CFIA ให้มีความทันสมัยมากขึ้น ซึ่งระบบเดิมที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2540 นั้นจะแยกกลุ่มสินค้าเป็น dairy, eggs, fish and seafood, fresh fruit and vegetables, imported and manufactured food, maple, meat และ processed products เท่านั้น แต่ฉบับใหม่นี้ได้เพิ่มข้อกำหนดการตรวจสอบสินค้าให้ครอบคลุมทุกชนิดสินค้า และต้องการให้เพิ่มระบบการ Register สำหรับตัวแทนการขายที่อยู่นอกเขต (trading outside provincial borders) รวมทั้งจะเพิ่มช่องทางการสื่อสาร

และให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคด้วย

ร่างเอกสารนี้ถือว่าเป็นการยกระดับระบบการตรวจสอบด้านความปลอดภัยอาหารของแคนาดาครั้งใหญ่ ตามบทบัญญัติ Safe Food for Canadian Act ที่ได้ประกาศใช้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นการปรับปรุงบทบัญญัติฉบับอื่นๆ ด้วย ได้แก่ Fish Inspection Act, Canada Agricultural Products Act, Meat Inspection Act และ Consumer Packaging and Labelling Act

ทั้งนี้ ร่างเอกสารใหม่นี้อยู่ในระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็นจนถึง 31 ตุลาคม 2555 และจะประกำศาใช้อย่างเป็นทางการภายในปี 2556

ผู้ประกอบการสามารถดูรายละเอียดเพื่อศึกษาประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าอาหารไปแคนาดาในอนาคต ได้ที่เว็บไซต์

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527