สวัสดี

EU ประกาศรายชื่อ CA และ CB สินค้าเกษตรอินทรีย์

แชร์:
Favorite (38)

11 สิงหาคม 2555

EU ประกาศรายชื่อ CA และ CB สินค้าเกษตรอินทรีย์

                       ตามที่สานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจาสหภาพยุโรป ได้เคยรายงานความเคลื่อนไหวของการอนุญาตให้นาเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์จากประเทศที่สามไปจาหน่ายยังสหภาพยุโรป บัดนี้จากการติดตามครั้งล่าสุดพบว่า คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศบัญชีรายชื่อประเทศที่สามและบัญชีรายชื่อหน่วยงาน CA และ CB ในการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ไปจาหน่ายยังสหภาพยุโรป โดยสรุปสาระสาคัญ ดังนี้

1. EU ประกาศ update บัญชีรายชื่อประเทศที่สามที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่เท่าเทียมกัน (equivalence) กับสหภาพยุโรป ที่สามารถส่งสินค้าเกษตรอินทรีย์ไปจาหน่ายยังสหภาพยุโรปได้ ล่าสุดมี 11 ประเทศ ได้แก่ อาร์เจนติน่า ออสเตรเลีย แคนาดา คอสตาริก้า อินเดีย อิสราเอล ญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ ตูนีเซีย สหรัฐอเมริกา และนิวซีแลนด์

2. EU ประกาศ update รายชื่อ Control Authority (CA) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองของรัฐ และ Control Body (CB) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองของเอกชน ที่ได้รับการอนุญาตจาก EU ให้สามารถเป็นผู้รับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ส่งไปจาหน่ายยังสหภาพยุโรปได้ ซึ่งจากการพิจารณาบัญชีรายชื่อ CA และ CB ครั้งนี้ แล้วพบว่า มีหน่วยงานรับรอง CA และ CB สินค้าเกษตรอินทรีย์จากทั่วโลก รวมแล้ว 53 รายที่ได้รับการอนุญาต ให้ขึ้นบัญชีของ EU ในส่วนของไทย ยังคงเป็นสานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ หรือ มกท. (Organic Agriculture Certification Thailand) ซึ่งได้รับการอนุญาตให้ขึ้นบัญชีตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2554 เป็นต้นมา หน่วยงานดังกล่าวสามารถให้การรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้ 2 ประเภท คือ (1) สินค้าพืชที่ยังไม่ได้แปรรูป (Unprocessed Plant Products) และ (2) สินค้าเกษตรแปรรูป เพื่อใช้บริโภคเป็นอาหาร (Processed Agricultural Products for use as food) มกท. จะสามารถให้การรับรองการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

ดังกล่าวไปได้จนกว่าการอนุญาตจะสิ้นสุด ลงในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และนอกจาก มกท. จะให้บริการรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยที่ส่งออกแล้ว ยังให้บริการรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ของประเทศอินโดนีเซีย ลาว และเวียดนามด้วย ทั้งนี้ การประกาศดังกล่าวข้างต้นจะส่งผลให้การขึ้นทะเบียนสินค้าเกษตรอินทรีย์กับประเทศสมาชิก EU เป็นรายประเทศแบบเดิมหมดไป เนื่องจาก EU ต้องการลดบทบาทช่องทางการขอขึ้นทะเบียนกับประเทศสมาชิกลง และจะยกเลิกอย่างสิ้นเชิงตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527