สวัสดี

จีนเตรียมทบทวนมาตรฐานสารเจือปนในบรรจุภัณฑ์อาหาร

แชร์:
Favorite (38)

20 กรกฎาคม 2555

จีนเตรียมทบทวนมาตรฐานสารเจือปนในบรรจุภัณฑ์อาหาร

 

กระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ Chinese Ministry of Health (MOH)ประกาศทบทวนมาตรฐานด้านสุขอนามัย เรื่องHygienic Standards for Uses of Additives inFood Containers and Packaging Materials GB9685 ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับการใช้สารเจือปนในภาชนะและวัสดุบรรจุภัณฑ์อาหาร โดยฉบับแรกได้ประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2546 และต่อมาแก้ไขปรับปรุงในปี 2551 ซึ่งมาตรฐานนี้เป็นหนึ่งในมาตรฐานที่จะมีการอย่างเป็นทางการภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2556ปัจจุบัน สารเจือปนที่อนุญาติให้ใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารยังไม่ได้รับการยืนยัน (approved)จากสำ นักคุณภาพ ตรวจสอบ และกักกัน หรือGeneral Administration for QualitySupervision, Inspection and Quarantine(AQSIQ) ซึ่งประเทศจีนได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตสารเคมีสำหรับใช้ในบรรจุภัณฑ์แหล่งใหญ่ของโลกและสำนักมาตรฐานสินค้าภายใต้ AQSIQ มีกำหนดจะทบทวนมาตรฐานสุขอนามัยสินค้าทุก 5 ปี ซึ่งจะครบกำหนดการทบทวนอีกครั้งในปีหน้านี้

ทั้งนี้ ตามแผนการทบทวนมาตรฐานโดยสำนักมาตรฐานแห่งชาติจีนจะได้ตรวจสอบมาตรฐานสารเคมีที่ใช้สำหรับผลิตภาชนะบรรจุ เช่น โพลีสไตรรีน (polystyrene) น้ำมันแร่ (mineral oil) และโพลีเอธิลีนไกลคอล (polyethylene glycol: PEG) ซึ่งใช้กันเป็นจำนวนมากในการผลิตภาชนะบรรจุแต่ยังไม่มีการกำหนดมาตรฐานมาก่อน รวมทั้งความปลอดภัยในการใช้สารเมลามีนซึ่งเป็นประเด็นที่ได้รับการร้องเรียนจากคู่ค้าในต่างประเทศให้ควบคุมความปลอดภัยการผลิตและการใช้กับภาชนะบรรจุอาหารที่ผ่านมาจีนประสบปัญหาในการร้องเรียนเรื่องความปลอดภัยสินค้าอาหารมาโดยตลอด โดยถูกผู้ซื้อร้องเรียนถึงสินค้าที่จำหน่ายในต่างประเทศไม่ได้มาตรฐานเพียงพอ จึงได้เร่งปรับปรุงมาตรฐานการผลิตสินค้าในประเทศให้มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

โดยเริ่มจากการกำหนดแผนการทบทวนมาตรฐานสินค้าหรือกำหนดมาตรฐานใหม่ๆ ทุก 5 ปี รวมทั้งมาตรฐานสำหรับภาชนะบรรจุที่จะทบทวนแล้วเสร็จภายในปีนี้ด้วย

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527