สวัสดี

1 ก.ค.55 EU ประกาศนำเข้าไก่สดไทย

แชร์:
Favorite (38)

11 มิถุนายน 2555

1 ก.ค.55 EU ประกาศนำเข้าไก่สดไทย

                       ตามที่ประชุมของคณะกรรมการยุโรปด้านห่วงโซ่อาหารและสุขภาพสัตว์ (EU Standing Committee on the Food Chain and Animal Health) ได้มีมติยกเลิกการห้ามนาเข้าไก่สดจากไทย เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 55 ที่ผ่านมานั้น ขณะนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปได้ลงประกาศกฎระเบียบ 2 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับมติการยกเลิกการห้ามนาเข้าไก่สดจากไทยดังกล่าวใน EU Official Journal โดยกฎระเบียบฉบับแรกยกเลิก กฎระเบียบเดิมที่เคยระงับการนาเข้าไก่สดไทยไว้ตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค.47 และกฎระเบียบฉบับที่ 2 ประกาศว่า ประเทศไทยได้กลับเข้าสู่ positive list ของรายชื่อประเทศที่สาม ซึ่งสามารถส่งออกไก่สดไปยังอียูได้อีกครั้งหนึ่งแล้ว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่1 ก.ค 55เป็นต้นไป โดยสรุปสาระสาคัญดังนี้

1. Decision 2012/248/EU of 7 May 2012 amending Decision 2005/692/EC, 2005/734/EC, 2007/25/EC and 2009/494/EC as regards avian influenza เป็นการระบุว่า EU จะยกเลิกการระงับการนาเข้าไก่ดิบจากไทยเนื่องจากการระบาดของไข้หวัดนก ซึ่ง Decision 2012/248/EU นี้เป็นกฎระเบียบที่แก้ไขกฎระเบียบเดิมดังกล่าว ที่เคยระงับการนาเข้าไก่ดิบจากไทยไว้เมื่อตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค. 47

2. Regulation (EU) No 393/2012 of 7 May 2012 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008as regards the entry for Thailand in the lists of third countries or parts thereof from which poultry and poultry products may be imported into and transit through the Union ซึ่ง EU ได้ประกาศว่า ชื่อของประเทศไทยได้กลับเข้าสู่ positive list ของรายชื่อประเทศที่สาม ซึ่งสามารถส่งออกไก่ดิบไปยังสหภาพยุโรปได้อีกครั้งหนึ่งแล้ว โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค 55 เป็นต้นไป

ผู้นาเข้าที่ไม่สามารถดาเนินการยื่นขอโควต้าสาหรับการนาเข้าในไตรมาสเดือน ก.ค.-ก.ย 55 ได้ทัน อียูได้อนุญาตให้นาปริมาณโควต้าที่คงเหลือในไตรมาสแรกไปรวมกับปริมาณโควต้าในไตรมาสถัดไป (ต.ค.-ธ.ค 55) ได้ โดยในไตรมาสแรกนี้ จะเปิดให้นาเข้าร้อยละ 30 ของโควต้าทั้งหมด คือ 27,783 ตัน

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527