สวัสดี

ภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการยุโรปได้เพิ่มระดับความเข้มงวดในการสุ่มตรวจ

แชร์:
Favorite (38)

26 เมษายน 2555

ภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการยุโรปได้เพิ่มระดับความเข้มงวดในการสุ่มตรวจ

                                         สินค้าในกลุ่มผักจากประเทศไทย อันมีสาเหตุมาจากยังคงตรวจพบสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างมาอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดนี้ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555 คณะกรรมกาธิการยุโรปได้ประกาศเพิ่มระดับการควบคุมสินค้าอาหารและอาหารสัตว์นำเข้าที่ไม่ ได้มาจากสัตว์และเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1เมษายน 2555 เป็นต้นไป ซึ่งนับเป็นการแก้ไขฉบับที่ 7 นับตั้งแต่การประกาศบังคับใช้มาตรการดังกล่าวเมื่อมกราคม 2553 แต่ไม่พบการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระใดที่มีผลกระทบต่อการส่งออกของไทย โดยมีสาระสำคัญประการดังนี้

  1. ให้คงมาตรการสุ่มตรวจร้อยละ 50 เพื่อตรวจสารกำจัดศัตรูพิชตกค้าในผัก3 ประเภท ได้แก่ ผักในกลุ่มมะเขือ กะหล่ำปรี และถั่วฝักยาว
  2. ให้คงมาตรการสุ่มตรวจร้อยละ 20 เพื่อตรวจสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผัก 2 ประเภท ได้แก่ ผักชี และกะเพรา ชนิดใบสด
  3. ให้คงมาตรการสุ่มตรวจร้อยละ 10 เพื่อตรวจสารกำจัดศัตรูพืชตรวจหาสีในกลุ่ม sudan dynes ในสินค้าพริกและเครื่องเทศ

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527