สวัสดี

อีเอฟเอสเอเผย... ข้าวโพดจีเอ็มปลอดภัย

แชร์:
Favorite (38)

19 เมษายน 2555

อีเอฟเอสเอเผย... ข้าวโพดจีเอ็มปลอดภัย

หน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป หรือ EFSA1 พบว่าข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมหรือ Genetically Modified Maize (GM-Maize) รหัส MON81 โดยบริษัทมอนซานโต หรือที่รู้จักกันในนาม YieldGuard ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากการรายงานทางวิทยาศาสตร์ในปี พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมา

รายงานดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่าง GMO Panel และ PMEM2 โดยศึกษาจากข้าวโพดที่เพาะปลูกในรอบปี 2552 และรายงานสรุปไว้ว่า GMO Panel ไม่สามารถชี้แจงผลกระทบของ MON81 ต่อสุขภาพมนุษย์และสัตว์ ตลอดจนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้ กล่าวโดยสรุปคือ MON81 มีความปลอดภัยนั่นเอง

และแม้ว่า GMO Panel จะทราบถึงจุดอ่อนของวิธีการที่ใช้ในการศึกษา แต่แจงว่าไม่กระทบต่อภาพรวมของผลการศึกษาดังกล่าวฝรั่งเศสแย้ง

ถึงแม้ข่าวผลการศึกษาของ EFSA จะยืนยันว่า MON810 ปลอดภัย แต่ทางการฝรั่งเศสโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 กลับแย้งผลการศึกษาดังกล่าวและต่อต้านการปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม มาโดยตลอด นับตั้งแต่ในปี 2551 ซึ่งได้ออกกฎหมายชี้ชัดว่าพืชดัดแปลงพันธุกรรมก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง

ความเห็นและข้อสรุปโดย EFSA

แม้ EFSA จะตีพิมพ์ความเห็นไปในทางที่จะยอมรับ MON810 ในปี 2551 ซึ่งขัดแย้งกับฝรั่งเศส แต่ ในท้ายที่สุดแล้ว GMO Panel ยังคงสรุปผลการพิจารณาว่า ในแง่ของความเสี่ยงต่อสุขภาพมนุษย์และสัตว์ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พบว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่จัดเตรียมมานั้นไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรม MON810 นั้นไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพมนุษย์และสัตว์ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นผลให้กฎหมายสหภาพยุโรปยังคงไม่อนุญาตให้เพาะปลูก MON810 ต่อไป

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527