สวัสดี

USFDA เอาจริงสั่งหยุดผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ปลาหวั่นโรค botulism

แชร์:
Favorite (38)

11 เมษายน 2555

USFDA เอาจริงสั่งหยุดผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ปลาหวั่นโรค botulism

สำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา(USFDA) สั่งหยุดการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลา ที่ทำให้เกิดโรค botulism โดยกระทรวงยุติธรรมแห่งสหรัฐอเมริกา(US Department of Justice : USDOJ) ออกคำสั่งอนุญาตให้ USFDA มีอำนาจสั่งหยุดธุรกิจการจัดจำหน่ายปลาสด ปลารมควันและผลิตภัณฑ์ปลาภายใต้ชื่อ Smokehouse Blue Ocean เนื่องจากตรวจสอบสถานที่ผลิต พบผลิตภัณฑ์ปลาไม่ได้ถูกเก็บรักษาไว้ "ในลักษณะที่ป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อโรค" และขั้นตอนการบรรจุผลิตภัณฑ์มีความเสี่ยงสำหรับการเกิดสารพิษ Clostridium botulinum ที่สามารถทำให้เกิดโรค botulism ได้เป็นอย่างดี ซึ่งการปฏิบัติเช่นนี้ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน HACCP (Hazard analysis and critical control points) ที่กำหนดไว้

            ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันผู้บริโภคให้พ้นจากความเสี่ยงที่อาจจะได้รับสารพิษ Clostridium botulinum ที่ทำให้เกิดโรค botulism USFDA จึงสั่งหยุดผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาดังกล่าว อย่างเป็นทางการทันที

            โรคโบทูลิสซึม (Botulism) เป็นโรคที่มีความรุนแรง แต่พบได้ไม่บ่อย เกิดจากสารพิษของเชื้อแบคทีเรียชื่อ คลอสทริเดียม โบทูไลนัม (Clostridium botulinum) สารพิษนี้จะมีผลต่อระบบประสาท (neurotoxin) ทำให้เกิดโรคแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

  1. โรคอาหารเป็นพิษโบทูลิสซึม (foodborne botulism) เป็นโรคที่เกิดจากรับประทานอาหารที่มี สารพิษโดยที่ไม่ได้ผลิตอย่างถูกต้องพบได้ปีละประมาณ 900 ราย ทั่วโลก เช่น ประเทศทางยุโรปได้รับสารพิษชนิด B มาจากขบวนการเก็บเนื้อ ญี่ปุ่นและแคนำดำได้รับสารพิษชนิด E มาจากการถนอมอาหารทะเล ส่วนประเทศจีนได้รับสารพิษชนิด A มาจากการหมักถั่วเหลือง ความรุนแรงของสารพิษเรียงตามลำดับจากมากไปน้อยได้แก่ ชนิดA,ชนิดB และชนิดE
  2. โรคโบทูลิสซึมในลาไส้ (intestinal botulism) เป็นโรคที่เกิดจากลาไส้ของเด็กทำรกหรือการผ่าตัด เกิดในเด็กอำยุ 1 สัปดาห์ถึง 11 เดือน อายุที่พบมากคือ 2-4 เดือน ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด

 

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527