สวัสดี

EU ปรับข้อกำหนดการติดฉลากอาหารแช่แข็งมีที่มาจากสัตว์

แชร์:
Favorite (38)

24 มกราคม 2555

EU ปรับข้อกำหนดการติดฉลากอาหารแช่แข็งมีที่มาจากสัตว์

                สหภาพยุโรปดำเนินการปรับแก้ Annex II ภายใต้ Regulation (EC) No 853/2004 เป็นข้อบังคับด้านสุขอนามัยสำหรับผู้ผลิตสินค้าอาหารต้องปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยออกระเบียบ Commission Regulation (EU) No 16/2012 of 11 January 2012 เพื่อเพิ่มเติมข้อกำหนดการติดฉลากสินค้าอาหารแช่แข็งที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์เพื่อการบริโภคของมนุษย์ (European Parliament and of the Council as regards the requirements concerning frozen food of animal origin intended for human consumption)

                โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป สาระสำคัญของข้อกำหนดฉบับ แก้ไขนี้ได้แก่

  1. กำหนดให้มีการระบุวันที่เริ่มทำการแช่แข็งสินค้าอาหาร  (date of initial freezing) เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถพิจารณาได้ว่า วัตถุดิบดังกล่าวยังคงเหมาะสมสำหรับทำการผลิตหรือบริโภคหรือไม่
  2. เพิ่มเติมข้อกำหนด Section IV: Requirements applicable to frozen food of animal รายละเอียดดังนี้

2.1 กำหนดให้คำว่า วันที่ผลิต  (date of production) หมายถึง วันที่ชำแหละ (date of slaughter) ในกรณีที่เป็นซากสัตว์ทั้งตัว

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527