สวัสดี

สหรัฐฯ บังคับติดฉลากเนื้อและสัตว์ปีก

แชร์:
Favorite (38)

5 มกราคม 2555

สหรัฐฯ บังคับติดฉลากเนื้อและสัตว์ปีก

                          หน่วยบริการตรวจสอบและความปลอดภัยอาหารแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ The Food Safety andInspection Service (FSIS) เสนอร่างบทบัญญัติเพื่อแกFไขการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก หรือProposes Rule to Expand Generic Label-Approval to 

amended meat and poultry

products ใน Code of Federal Regulations (9 CFRpart 412) ซึ่งเป็นร่นส่วนที่เพิ่มขึ้นใหม่แยกออกจากระเบียบการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์อาหารทั่วไปสาระสำคัญของร่างบทบัญญัตินี้จะกำหนดรายละเอียดในการแสดงฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีกต้องระบุตัวแทนผู้รับผิดชอบสำหรับการแสดงชื่อสินค้า ข้อมูลความปลอดภัย ข้อมูลของส่วนผสมสถานที่ตั้ง น้ำหนักสุทธิ ข้อมูลโภชนาการ แหล่งที่มา หรือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการรับรองผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะต้องปรากฎให้เห็นบนฉลาก นอกจากนี้ยังกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการตรวจสอบชนิดของฉลากแบบต่างๆ ด้วย อาทิ ฉลากชั่วคราว ฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใต้ข้อยกเว้นทางศาสนา (เช่น Halal meat) และฉลากเพื่อการส่งออก รวมทั้งการกล่าวอ้างข้อมูลบนฉลากด้วยโดยข้อมูลสำคัญที่ต้องมีบนฉลากตามร่างบทบัญญัติใหม่นี้ ประกอบด้วย

1. Establishment number

2. Product name

3. Product formulation

4. Processing procedures and

handling information

5. Farm name and address

6. Total available labeling space of the container

7. Size of the principal display panel

8. The Hazard Analysis and Critical Control Point category under which the

establishment is producing the meat or poultry product

ทั้งนี้ FSIS ขอรับข้อคิดเห็นต่อร่างบทบัญญัตินี้จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 และจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไป

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527