สวัสดี

จีนเตรียมบังคับแสดงฉลาก Trans fat

แชร์:
Favorite (38)

10 พฤศจิกายน 2554

จีนเตรียมบังคับแสดงฉลาก Trans fat

ปัจจุบันฉลากโภชนาการของประเทศจีนกำหนดให้แสดงข้อมูลสารอาหารที่จำเป็น ได้แก่

1. ค่าพลังงาน (Energy)

2. โปรตีน (Protein)

3. ไขมัน (Fat or fatty acid)

4. คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate)

5. โซเดียม (Sodium)

6. วิตามินต่างๆ (Vitamins)

โดยมาตรฐานการแสดงฉลากโภชนาการของอาหารบรรจุหีบห่อ (Standard for Nutrition Labeling of

Prepackaged Foods) ได้ปรับปรุงและบังคับใช้มาตั้งแต่กลางปี 2553 ซึ่งอนุญาตให้สินค้าที่บรรจุหีบห่อสามารถแสดงข้อมูลสารอาหารที่จำเป็นสำหรับผู้บริโภคได้ อาทิเช่นปริมาณไขมัน สามารถระบุบนฉลากได้ทั้ง Saturated fat,Monounsaturated fat, Polyunsaturated fat,Cholesterol และ Trans fatวัตถุประสงค์สำคัญที่จีนต้องการให้ระบุปริมาณ Trans fat (fattyacid) บนฉลากโภชนาการนั้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาหารที่วางจำหน่ายในประเทศจีนบางชนิดมีส่วนประกอบของน้ำมันพืชและสัตว์เมื่อผ่านกระบวนการแปรรูปแล้วก่อให้เกิด Trans fat แต่กลับไม่มีการแจ้งข้อมูลให้ผู้บริโภคทราบบนฉลาก อีกทั้งชาวจีนส่วนใหญ่ยังไม่ใส่ใจถึงอันตรายจากการบริโภคเท่าที่ควร กระทรวงสาธารณสุขและศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (Chinese Center for Disease Control and Prevention: CDC) จึงออกกฎหมายให้ระบุปริมาณไขมันชนิดนี้บนฉลากโภชนาการเช่นเดียวกับหลายๆ ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา และแคนาดา ทั้งนี้หลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น เริ่มรณรงค์ให้ผู้ประกอบการอาหารแสดงข้อมูล Trans fat บนฉลากเช่นเดียวกัน ผู้ประกอบการไทยที่ส่งสินค้าอาหารไปประเทศจีนจึงต้องเตรียมปรับฉลากแสดงข้อมูลโภชนาการ

ใหม่ โดยรูปแบบฉลากยังคงเหมือนเดิมแต่ต้องมีการระบุปริมาณ Trans fat บนฉลากในทุกผลิตภัณฑ์

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527