สวัสดี

สหรัฐฯ ออกมาตรการฉุกเฉินตรวจสอบ Carbendazim ในน้ำส้มนำเข้า

แชร์:
Favorite (38)

20 มกราคม 2555

สหรัฐฯ ออกมาตรการฉุกเฉินตรวจสอบ Carbendazim ในน้ำส้มนำเข้า

สำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (USFDA) ออกมาตรการเร่งด่วนเมื่อวันที่ 10 มกราคม

2555 สำหรับการตรวจสอบปริมาณสาร Carbendazim(1) ในผลิตภัณฑ:น้ำส้มเข็มข้นหลังตรวจพบสารนี้ใน

ผลิตภัณฑ์นำเข้าจากบริษัทแห่งหนึ่งที่ไม่ทราบชื่อในประเทศบราซิล เมื่อปลายเดือน

ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ แม้ว่าระดับสาร Carbendazim ที่ตรวจพบในครั้งนี้ สำ นักงาน

คุ้มครองสิ่งแวดล้อม (EPA) ได้ทำการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นแล้วพบว่ามีความ

เสี่ยงในระดับต่ำ แต่ก็สามารถก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภคได้หากได้รับ

สารนี้ติดต่อกันเป็นเวลานาน

มาตรการที่ FDA จะดำเนินการเพื่อควบคุมและมีผลในทันที ได้แก่

1. ติดตามและเฝ้าระวังปริมาณที่ตกค้างในผลิตภัณฑ์น้ำส้มเข้มข้น และ

ผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องทุกชนิดเพื่อสืบหาแหล่งที่มาของการปนเปื้อน

2. แจ้งเตือนภัยเป็นมาตรการด้านสาธารณสุขเร่งด่วน หากพบว่าผู้บริโภคมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจาก

การได้รับสารนี้ในปริมาณที่สูงเกิน

3. หากจำเป็นจะดำเนินการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ชนิดนี้จากท้องตลาดทันที

รายงานจาก FDA พบว่าในปี 2554 ผลิตภัณฑ์น้ำส้มเข้มข้นที่นำเข้าสหรัฐฯส่วนใหญ่มาจากบราซิล ซึ่ง

ยังคงอนุญาตให้ใช้สาร Carbendazim ในการกำจัดเชื้อราอยู่ จึงอาจเป็นผลให้เกิดการตกค้างในผลิตภัณฑ์ได้

ทั้งนี้สหรัฐฯ ได้แจ้งให้ผู้นำเข้าทุกรายต้องทำการตรวจสอบสารตกค้างในผลิตภัณฑ์ก่อนส่งออก

มาตรการตรวจสอบสารตกค้างในผลิตภัณฑ์น้ำส้ม เกิดขึ้นหลังสหรัฐฯ ประกาศระดับโลหะหนักตกค้าง

บางชนิดที่อนุญาตให้พบในผลิตภัณฑ์น้ำองุ่นและแอปเปิ้ลเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา ทำให้ใน

ขณะนี้การตรวจสอบปริมาณสารเคมีทางการเกษตรและสารเคมีอื่นๆ ที่อาจตกค้างในอาหารเป็นไปอย่าง

เข้มงวด โดยมาตรการนี้คาดว่าจะดำเนินไปต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน

ทั้งนี้ นอกจากสหรัฐแล้ว สหภาพยุโรป และ ออสเตรเลีย ประกาศจะดำเนินมาตรการตรวจสอบ

เข้มงวดกับสินค้าน้ำส้มเข้มข้นเช่นเดียวกันเพื่อป้องกันอันตรายสู่ผู้บริโภค

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527