สวัสดี

EFSA ชี้ เด็กเมืองผู้ดี เสี่ยงรับสีเกินกำหนด

แชร์:
Favorite (38)

19 กันยายน 2554

EFSA ชี้ เด็กเมืองผู้ดี เสี่ยงรับสีเกินกำหนด

 

                EFSA เผยผลการศึกษาจากผู้บริโภคในประเทศสมิกสหภาพยุโรป พบว่าผู้บริโภควัยเด็กในสหราชอาณาจักร ได้รับสีผสมอาหารชนิด Sunset Yellow FCF (E110) จากเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ในปริมาณที่สูงเกินกว่า ADI

                เมื่อปี 2542 สำนักงานความปลออดภัยด้านอาหารของยุโรป (EFSA1) ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถยืนยันได้ว่าควนปรับลดปริมาณที่สามารถบริโภคได้ต่อวันหรือ สำหรับสีผสมอาหาร ชนิด Sunset Yellow FCF  โดยสามารถรับสีดังกล่าวต่อวันได้เพียง 1 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักตัวในหน่วยกิโลกรัมเท่านั้น ซึ่งยังคงเป็นค่าที่ประกาศไว้เป็นการชั่วคราว และอยู่ระหว่างการลงมติจากคณะกรรมาธิการสามัญซึ่งคาดว่าจะสามารถบังคับใช้ได้ก่อนสิ้นปี 2554 สอดคล_องกับผลการศึกษาของ EFSA ในปัจจุบัน ซึ่งพบว่า

ผู้บริโภคได้รับสีดังกล่าวในปริมาณที่สูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็ก นำไปสู่การดำเนินมาตรการจำกัดการใช้และการลดปริมาณที่อนุญาตให้ใช้ได้ในสินค้าบางชนิด และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทั้งนี้เพื่อ

สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคถึงความปลอดภัยของอาหารที่มีส่วนผสมของสีที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้

                สาระสำคัญของข้อเสนอ ซึ่งนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการไปเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมามีใจความ

ตอนหนึ่งกล่าวถึงปริมาณการได้รับสีดังกล่าวของเด็ก โดยพิจารณาจากปริมาณการบริโภคต่อวัน และปริมาณสูงสูดที่

อนุญาตให้บริโภคได้ (maximum permitted level, MPL) ของสี E110 เสนอให้พิจารณาโดยผันแปรค่า MPL ในระดับสำหรับเครื่องดื่มปรุงแต่งกลิ่นรส (flavoured drinks) คือ 10, 15, 18 และ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร

                ในส่วนของการประเมินการได้รับ (exposure assessment) จากข้อมูลการบริโภคโดยการศึกษาในหลาย

โครงการพบว่าการคำนวณ ADI โดย MPL ที่นำเสนอมานั้น ทุกประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปยังคงให้ค่า ADI ที่เสนอ

(สูงสุดอยู่ที่ 0.8 mg/kg bw/day) ผลการคำนวณจากข้อมูลการบริโภคของในสหราชอาณาจักรซึ่งให้ค่าที่สูงกว่า

1.0 mg/kg bw/day

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527