สวัสดี

ฉลาก ปราศจากกลูเตน ความท้าทายใหม่ของสินค้าอาหารสู่สหรัฐฯ

แชร์:
Favorite (38)

4 ตุลาคม 2554

ฉลาก ปราศจากกลูเตน ความท้าทายใหม่ของสินค้าอาหารสู่สหรัฐฯ

 

            นับตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งสำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา ได้เสนอร่างกฎหมายสำหรับ การแสดงฉลากสินค้าอาหาร ปราศจากกลูเตน หรือ gluten-free ตลอดจนทำการศึกษาเพื่อประเมินความปลอดภัย (safety assessment) จนในปัจจุบัน ผลจากการศึกษาทำให้ทราบถึงปริมาณต่ำสุดของกลูเตนที่ทำให้ผู้แพ้กลูเตนแสดงอาการแพ้ออกมา นำไปสู่การเปิดรับข้อคิดเห็นต่อร่างกฎหมายดังกล่าวก่อนบังคับใช้จริง

            ส่วนหนึ่งของร่างกฎหมายดังกล่าวซึ่งแตกต่างไปจากข้อกำหนดโดย CODEX และสหราชอาณาจักรซึ่งกำลังจะบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2555 นั้นคือ การแสดงฉลากว่าอาหารปราศจากกลูเตน เมื่อพบว่าอาหารมีจำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถบริโภค หรือ รับกลูเตนเข้าสู่ร่างกายได้เลย

            เพื่อหาทางออกให้กับเรื่องนี้ US FDA จึงได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหาร

หน่วยงานราชการทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ผู้บริโภคและผู้ที่สนใจเพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็น รวมทั้ง

ข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อการกำหนดกฎหมายการแสดงฉลากสินค้าอาหารปราศจากกลูเตนขึ้น โดยกำหนดเปิดรับ

ข้อเสนอแนะในวันที่ 3 ตุลาคม 2554

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527