สวัสดี

RSPO เตรียมออกโลโก้ กระตุ้นจิตสำนึกของผู้บริโภค

แชร์:
Favorite (38)

19 กรกฎาคม 2554

 

                RSPO เตรียมออกโลโก้ กระตุ้นจิตสำนึกของผู้บริโภค

องค์กรการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน (Roundtable For Sustainable Palm Oil: RSPO) ได้ปรับปรุงข้อกำหนดการติดโลโก้กับผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้ประโยชน์จากปาล์มน้ำมันฉบับใหม่ อันได้แก่ขนมอบ ลูกอม หรือช็อคโกแลต เป็นต้น นับเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่จะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มผู้ผลิต ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากของผู้บริโภคในยุคแห่งความยั่งยืน

                เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ภายหลังการประชุมครั้งที่ 8 ณ ประเทศอินโดนีเซีย คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการจัดทำนโยบาย แนวทางและข้อกำหนดเพื่อกระตุ้นการผลิตอาหารที่ใช้น้ำมันปาล์มซึ่งผ่านการรับรองว่ามาจากกระบวนการผลิตอย่างยืน (Certified Sustainable palmoil: CSPO)

หนึ่งในมาตรการนั้นคือ การใช้โลโก้ RSPO

                RSPO ได้เปิดให้ผู้ผลิตยื่นขอใช้โลโก้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 โดยผลิตภัณฑ์อาหารที่ยื่นขอต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ำมันปาล์ม ซึ่งน้ำมันปาล์มนั้นจะต้องมีน้ำมันชนิดอื่นผสมไม่เกินร้อยละ 5 ของน้ำมันทั้งหมด จึงจะสามารถใช้โลโก้ RSPO ได้

                ทั้งนี้ RSPO คาดว่าการใช้โลโก้จะช่วยส่งเสริมและกระตุ้นผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตแบบยั่งยืน ได้ดีกว่าการระบุข้อความไว้บนฉลากผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ยังเป็นการดึงดูดใจผู้บิโภคที่ตระหนักในเรื่องของการทำลายป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสัตว์ป่าหายาก

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527