สวัสดี

อย.บังคับใช้ฉลาก GDA ดีเดย์ 24 ส.ค.54

แชร์:
Favorite (38)

11 มิถุนายน 2554

 

อย.บังคับใช้ฉลาก GDA ดีเดย์ 24 ส.ค.54

                สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ปรับปรุงประกาศกระทรวงฯ เรื่องฉลากโภชนาการโยกำหนดให้แสดงค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ในอาหาร 5 ชนิดได้แก่ มันฝรั่งทอดหรืออบกรอบ ข้าวโพดคั่ว ทอดหรืออบกรอบ ข้าวเกรียบหรืออาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง ขนมปังกรอบหรือแครกเกอร์หรือบิสกิต และเวเฟอร์สอดไส้

                จากผลสำรวจการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับฉลากโภชนาการพบว่า ผู้บริโภคยังขาดความรู้และความเข้าใจฉลากโภชนาการจำนวนมาก และไม่ค่อยมีการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเท่าที่ควร ทาง อย. จึงเห็นว่าควรมีการปรับปรุงฉลากโภชนาการให้ผู้บริโภคอ่านและเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยจัดทำเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีบางชนิด (ฉบับที่ 2) และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วัรที่ 24 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป

                สำหรับผู้ผลิต / ผู้นำเข้ายังสามารถใช้ฉลากเดิมได้จนกว่าจะหมด แต่ ไม่เกินระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้ และจะทยอยมีผลบังคับใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ในโอกาศต่อไป ทั้งนี้ผู้ผลิตอาหารที่นอกเหนือปรักาศฯ สามารถนำรูปแบบฉลาก GDA ไปใช้ด้วยความสมัครใจได้โดยต้องดำเนินการตามรูปแบบที่กำหนด

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527