สวัสดี

จีนแบบนการใช้ BPA ในการผลิตขวดนมเด้ก

แชร์:
Favorite (38)

1 มิถุนายน 2554

 

 

จีนแบบนการใช้ BPA ในการผลิตขวดนม

                กระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Health:MOH) แห่งชาตจีน ประกาศห้ามใช้สารบีพีเอ (BPA:Bisphenol A) ในการผลิตขวดนมสำหรับเด็กทุกชนิดเนื่องจากพบว่าสารดังกล่าวอาจมีอันตราต่อผู้บริโภค

                ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาได้มีการวิจัยพบว่าสารบีพีเอซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของพลาสติกชนิดโพลีคาร์บอเนตที่นิยมใช้ผลิตเป็นขวดนมสำหรับเด็กๆ นั้น เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อาทิเช่น เป็นสาเหตุของมะเร็ง ความผิดปกติของทารกแรกคลอด และโรคหัวใจ เป็นต้น ซึงหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นสหภาพยุโรป แคนาดา สหรัฐอเมริกา ได้ประกาศทบทวนการใช้สารชนิดนี้ในการผลิตขวดนมสำหรับเด็กเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจึงเป็นประเทศล่าสุดที่สั่งห้ามใช้และห้ามผลิต โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2554 เป็นต้นไป

                จากปัญหาความไม่ปลอดภัยในสินค้าอาหารของจีนไม่ส่งผลให้กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรค (General Administration of Quality Supervison,Inspection and Quarantine : AQSIQ) เร่งตรวจสอบสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์นำเข้าและส่งออกต่าง ๆ ที่มีรายงานถึงความไม่ปลอดภัยในระดับสากลเพื่อนำมาปรับให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมความปลอดภัยในประเทศ นอกจากสารบีพีเอแล้วคาดว่าจะมีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับสารอันตรายอื่น ๆ ตามมาซึ่งผู้ประกอบการส่งออกสินค้าอาหารไปจีนต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

                

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527