สวัสดี

US FDA กับภาระกิจใหม่ เพื่อควบคุมสินค้านำเข้าภายใต้ FSMA

แชร์:
Favorite (38)

11 กรกฎาคม 2554

 

US FDA กับภาระกิจใหม่ เพื่อควบคุมสินค้านำเข้าภายใต้ FSMA

                สำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US FDA1) ประกาศยุทธศาสตร์และร่างแนวทางปฎิบัติสำหรับส่วนผสมอาหารชนิดใหม่โยทำงานร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลหลายฝ่าย ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นหนึ่งในหลายมาตรการในการปรับปรุงระบบการควบคุม ดูแลสินค้าอาหารนำเข้าภายใต้บทบัญญัติ Food SafetyModernization Act (FSMA) ซึ่งบังคับใช้เมื่อมกราคม 2554 ที่ผ่านมา

                สำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาประกาศ 2 ภารกิจภายใต้บทบัญญัติ Food Safety Modernization Act  โดยภารกิจแรกเป็นการดำเนินการเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าโยผิดกฎหมาย โดยมีกระทรวงบริการสุขภาพและมนุษย์ (Department of Health and Human Services, HHS) เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลร่วมกับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Department of Homeland Security,DHS) ในการตรวจพิสูจน์ และป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าอาหารเข้าสู่สหรัฐอเมริกา อันจะนำไปสู่ความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของผู้บริโภค

                ในเรื่องนี้ คุณ Michael R Taylor รักษาการกรรมาธิการอาหารกล่าวว่า FSMA เป็นระบบที่บูรณาการงานฝ่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐ ก่อให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของอาหาร และผสานความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรมในการปกป้องสุขภาพของผู้บริโภคในภาครัฐฯเป็นสำคัญ

                จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่สำนักงานอาหารและยา ต้องร่วมมือกับสำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐฯ (U.S Customs and Border Protection, CBP) ภาคธุรกิจ รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ในส่วนของประเทศผู้ส่งออกสินค้าเข้าสู่สหรัฐฯ เพื่อส่งข้อมูลสินค้ามายังสหรัฐฯ ตลอดจนการเก็บตัวอย่างสำหรับการตรวจสอบหากมีเหตุจำเป็น เพื่อจำแนกสินค้าอาหารที่ลักลอบนำเข้าอย่างผิดกฎหมายออกไป พร้อมกับการเผยแพร่ข้อมูลสินค้าดังกล่าวเพื่องป้องปรามความพยายามในการกระทำผิดที่จะเกิดขึ้น

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527