สวัสดี

ไต้หวันบังคับใช้มาตรการป้องกันไข้หวัดนกและโรคนิวคาสเซิล

แชร์:
Favorite (38)

19 พฤษภาคม 2554

 

ไต้หวันบังคับใช้มาตรการป้องกันไข้หวัดนกและโรคนิวคาสเซิล

                กรมศุลกากรไต้หวัน1 แจ้งต่อ WTO2 เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดการกักกันสำหรับการนำเข้าสินค้าเนื้อสัตว์ปีกหรือ Quarantine Requirements for the Importation of Poultry  นับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการบังคับใช้ข้อกำหนดดังกล่าวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดนก และโรคนิวคาสเซิล

                โดยกำหนดให้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหรือเครื่องในของไก่ ไก่งวง เป็ดหรือห่าน ฯลฯ ตลอดจนผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการรับรองสุขอนามัยสัตว์ในฝั่งประเทศผู้ส่งออกว่าปราศจากโรคนิวคาสเซิล (NewcastleDisease, ND) และไข้หวัดนกทั้งสายพันธุ์ที่รุนแรงและมารุนแรง ตลอดจนต้องไม่พบอุบัติการณ์ของโรคดังกล่าวไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนการส่งออก

                แต่หากเป็นผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากประเทศที่มีความเสี่ยงหรือพบการระบาดของโรคนิวคาสเซิล(ไม่รวมไข้หวัดนก) ผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับความร้อนจนผลิตภัณฑ์มีอุณภูมิ ณ แกนกลาง (core temperature)  ดังนี้

                •  70 C เป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที หรือ

                •  80 C เป็นเวลาอย่างน้อย 9 นาที หรือ

                •  100 C เป็นเวลาอย่างน้อย 1 นาที หรือ     

                •  หรือให้ความร้อนด้วยวิธีใดๆ ที่สามารถมั่นใจได้ว่าทำลายไวรัสนิวคาสเซิลอย่างสมบรูณ์

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527