สวัสดี

สวีเดนเล็งห้ามใช้ BPA เคลือบกระป๋องบรรจุอาหาร

แชร์:
Favorite (38)

26 เมษายน 2554

สวีเดนเล็งห้ามใช้ BPA เคลือบกระป๋องบรรจุอาหาร

            รัฐบาลสวีเดนเร่งดำเนินการพิจารณาประเด็นด้านความปลอดภัยของสาร Bisphenol A (BPA) ที่ใช้ป็นสารเคลือบในกระป๋องบรรจุอาหาร ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในปีนี้ว่าจะมีการยกเลิกใช้อย่างถสวรหรือไม่อย่างไร

            หน่วยงานเคมีแห่งชาติ (National Chemical Agency) และสำนักงานอาหารแห่งชาติ (National Food Administration) ได้เปิดรับความคิดเห็นจากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง และผู้มีอำนาจจะพิจารณาตัดสินขั้นสุดท้าย พร้อมกำหนดยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยจากสารเคมีต่อผู้บริโภค

            ซึ่งในแผนการดำเนินงานกำหนดให้หน่อวยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานเคมีแห่งชาติ สำนักงานอาหารแห่งชาติ ผู้ประกอบการอาหารของสวีเดนและบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ทดแทนการใช้สาร BPA จากนั้นจะส่งรายงานไปยังผู้มีส่วนได้เสียเพื่อลงความคิดเห็นอีกครั้งภายในวันที่ 15 สิงหาคม

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527